Máy tính bảng hỗ trợ 2 SIM, gọi điện của HP

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày November 27, 2014

Slate VoiceTab II.  HP hôm nay giới thiệu bản nâng cấp của Slate 6 VoiceTab nhưng không có quá nhiều chi tiết thay đổi đáng chú ý. Sự khác biệt lớn nhất giữa phiên bản mới và cũ là camera trước và phiên bản phần mềm. Theo đó, Slate VoiceTab II chạy Android 4.4 KitKat trong khi bản cũ là Android 4.2 Jelly Bean và camera sau 8 megapixel (bản cũ [...]

Đọc tiếp

Nhi?u l?a ch?n m

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày February 1, 2014

Nhi?u l?a ch?n m [...]

Đọc tiếp

HP ph

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày November 12, 2013

(VnMedia) - Hi?n gian h [...]

Đọc tiếp

Nh?ng laptop, tablet t?t nh?t sau ba ng

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày September 7, 2013

Nhi?u m [...]

Đọc tiếp

Panasonic gi?i thi?u c?p m

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày September 6, 2013

Ng??c l?i, c?p m [...]

Đọc tiếp

Chia s? m

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày August 20, 2013

Chia s? m [...]

Đọc tiếp

?? ??i h?c th??ng m

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày August 8, 2013

K [...]

Đọc tiếp

Slate 7 – m

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày August 3, 2013

HP Slate 7 c [...]

Đọc tiếp

HP s?p xu?t x??ng m

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày July 26, 2013

HP c [...]

Đọc tiếp

Samsung Galaxy Tab 3: M

Đăng trên mục Tin t?c m , ngày July 8, 2013

Samsung Galaxy Tab 3: M [...]

Đọc tiếp